SWEPCO 715 Power Steering/Hydraulic Oil

Описаниe

SWEPCO 715 Power Steering/Hydraulic Oil, е хидравлично масло от ново поколение с много високи експлотационни характеристики, разработено да обезпечи ефективна и плавна работа на кормилната уредба със серво усилвател и хидравлична система. Разработено и прецизно изготвено от най-добрите парафинови масла с висок вискозитетен индекс и най-съвремените химични добавки, включващи Lubium, уникална химична добавка, разработена в научно-изследователската лаборатория на SWEPCO.

SWEPCO 715 Power Steering/Hydraulic Oil, е специално създадено да удоволетвори изискванията на всяко сервоуправление, хидравлични агрегати в САЩ и вносни автомобили, с изключение на HONDA...HONDA препоръчват само техни масла.


Ползи:

 • Добавка депресант точка на застиване

 • Превъзходна течливост при ниска температура и намалено износване при стартиране

 • Подобрено превключване и производителност при ниска температура

 • Съвместимост с уплътненията

 • Съвместими с флуороеластомерни уплътнения

 • Предотвратява стареенето, свиването на уплътненията, елиминира изтичането и загубата на течност

 • Намалява потенциалните разходи за поддръжка при смяна на уплътненията

 • Дава по-равномерен вискозитет в широк температурен диапазон

 • Превъзходна термична стабилност предотвратява образуването на лак върху зъбните колела

 • По-добри характеристики на потока при ниска температура, за да помогнат за намаляване на износването при пускане

 • Инхибитор на окисляването

 • Намалява усгъстяването на маслото, увеличава интервалите за смяна, тъй като маслото не се сгъстява значително

 • Помага за предотвратяване на утайки, лак и въглерод

 • Инхибитор на ръжда и корозия

 • Превъзходна адхезия към метални повърхности, за да предпази от проникване на влага и киселини от тяхното агресивно въздействие

 • Предотвратява образуването на частици ръжда

 • Добавка против пяна

 • Може да понижи работните температури чрез дисперсия на пяната и отделяне на уловена топлина

 • Осигурява правилна реакция и безпроблемна работа

 • Контролира нивото на течността и минимизира шума

 • Инхибитор против износване

 • Предотвратява триенето и износване на зъбните колела и синхронизатора

 • Помага за предотвратяване на контакта метал с метал и осигурява по-дълъг живот на помпата

 • Много дълъг живот

 • Удължава срока за смяна
Powered by SWEPCO-BULGARIA © 2020