SWEPCO 729 Premium Flushing Oil

Описаниe


SWEPCO 729 Premium Flushing Oil

Помага за осигуряване на оптимална производителност от смазочни материали SWEPCO.

Препоръчва се за промивка на компресори, трансмисии, хидравлични системи, скоростни кутии, диференциали, крайни задвижвания и двигатели

SWEPCO 729 Premium Flushing Oil

е леко минерално масло, специално формулирано за продухване на маслени системи, преди да преминете към SWEPCO високоефективна смазка.

Използването на SWEPCO 729 Premium Flushing Oil помага да се осигури оптимална производителност от всяко компресорно масло SWEPCO, трансмисионна течност, хидравлична течност, индустриално масло, трансмисионно масло или двигателно масло.

Простото източване на старата смазка, не означава че изцяло е премахната от системата. Сложните маслени канали, резервоари, тръбопроводи за течности, цилиндри, акумулатори, помпи, сепаратори, охладители и други компоненти на маслената система могат да задържат остатъчно масло, което може да замърси новите смазочни материали SWEPCO.

Кратък цикъл на промиване с SWEPCO 729 осигурява по-пълно елиминиране на старите смазочни материали от цялата система.

Това е особено важно при смяната на компресора.

Той също така премахва хлабавите отлагания, така че те няма да имат отрицателен ефект върху ефективността или работата на компресора.Powered by SWEPCO-BULGARIA © 2020